Starając się zaangażować społeczność LGBTQ+ do uczestnictwa w rozmaitych wydarzeniach i tworzenia wspólnej historii, założyliśmy naszą grupę eventowo-społecznościową.

Realizowane przez nas działania skierowane są  tak do społeczności nieheteroseksualnej, jak i  do osób spoza niej. Grupa ma za zadanie jednoczyć wszystkich ludzi, nie dopuszczać do dzielenia się na poszczególne frakcje i wzajemnie zwalczające się grupy. Jako dla społeczności  LGBTQ+  ważne jest dla nas edukowanie w zakresie nieheteronormatywności i queerowości, a także łączenie jak największej liczby osób w ruch na rzecz różnorodności tęczowej, dzięki  której świat staje się bardziej żywy i kolorowy. Chcemy, aby zorganizowane przez nas wydarzenia służyły integrowaniu, motywowały do działań i rozpowszechniały ideę równości i tolerancji.

Opisy projektów 

 

 

Dane Teleadresowe

Fundacja Q 

ul. Przasnyska 7 lok.144

01-756 Warszawa

tel. 664 429 459

          Social Media