Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do integracji społecznej osób nieheteronormatywnych, wliczając w to osoby starsze i niepełnosprawne. Pomagamy także osobom doświadczającym sytuacji kryzysowych.
Naszą wizją jest świat różnorodny, świat bez opresji, świat, gdzie swoje miesce i szacunek znajdzie każdy człowiek.

Dane Teleadresowe

Fundacja Q 

ul. Przasnyska 7 lok.144

01-756 Warszawa

tel. 664 429 459

          Social Media