Konferencja oni?wy?MY

W miniony weekend 24-25 listopada odbyła się ogólnopolska konferencja Monaru oni?wy?MY współorganizowana przez Fundację Q. 

Konferencja dotyczyła pomocy psychologicznej w kontekście uzależnień dla grup specyficznych, w tym LGBTQ+ i skierowana była do psychologów, terapeutów i pomagaczy. Prawie 100 uczestników i uczestniczek miało możliwość nauczyć się, jak pracować z osobami nieheteronormatywnymi, tak, aby czuły się one bezpiecznie i mogły skutecznie podnosić jakość swojego życia i dobrostan psychiczny.

Wśród prelegentów wystąpili eksperci zajmujący się tematyką uzależnień oraz pracą terapeutyczną z osobami nieheteronormatywnymi, m.in. prof. Zbigniew Izdebski, dr Daniel Bąk, dr Renata Pijarowska czy terapeuci chemsex z Londynu Jamie Willis i Monty Moncrieff.

Drugiego dnia miały miejsce warsztaty w małych grupach oraz Żywa Biblioteka, gdzie pomagacze mogli porozmawiać z osobami reprezentującymi mniejszości seksualne, płciowe, czy społeczne.

Podczas konferencji można było również obejrzeć wystawę przedstawiającą historię współpracy Monaru z organizacjami LGBT+.

 

Dane Teleadresowe

Fundacja Q 

ul. Przasnyska 7 lok.144

01-756 Warszawa

tel. 664 429 459

          Social Media