Fundacja Q

Misja i wizja

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do integracji społecznej osób nieheteronormatywnych, wliczając w to osoby starsze i niepełnosprawne.

Pomagamy także osobom doświadczającym sytuacji kryzysowych.

Naszą wizją jest świat różnorodny, świat bez opresji, świat, gdzie swoje miesce i szacunek znajdzie każdy człowiek.