Fundacja Q

Jak działamy

Realizacja celów na rzecz fundacji odbywa się m.in. poprzez prowadzenie poradnictwa psychologicznego i seksuologicznego, coachingu, interwencji kryzysowej, warsztaty edukacyjne, upowszechnianie wiedzy i historii na temat osób nieheteronormatywnych.

W Fundacji planujemy również uruchomić telefon zaufania.

Prowadzimy także grupy rozwojowe oraz wsparcia, organizujemy wydarzenia kulturalne i integracyjne dla społeczności LGBTQIA.