Fundacja Q

O nas

Fundacja Q powstała w sierpniu 2017 roku.

Działamy na rzecz osób LGBTQIA. Celem naszej fundacji jest utrwalenie dziedzictwa historycznego i kulturowego społeczności osób nieheteronormatywnych, pomoc psychologiczna i prawna, działalność kulturalna i edukacja społeczeństwa w zakresie różnorodności społecznej, działania na rzecz poprawy jakości życia, ochrony i promocji zdrowia, w tym również edukacji seksualnej.

Dla nas ważny jest człowiek bez względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, status społeczny, wyznanie religijne czy kolor skóry.

kolorowe buty