Fundacja Q

Wystawa podczas konferencji "Oni,Wy,My"

 

Przy okazji konferencji "Oni, Wy, My" 24-25 listopada 2017r. została zorganizowana wystawa, na której przypomnieliśmy wkład osób z Monaru w pomoc społeczności gejowskiej podczas epidemii AIDS.

Współpraca między MONAREM a grupami lesbijskimi i gejowskimi na rzecz osób żyjącym z HIV i chorym na AIDS, rozpoczęła się niedługo po zapoczątkowaniu pierwszych badań epidemiologicznych.

5 kwietnia 1987 Warszawska grupa Lambdy nawiązała kontakty z Ministerstwem Zdrowia, prof. Kozakiewiczem oraz MONAREM w celu stworzenia kompleksowej strategii przeciwdziałania rozprzestrzeniania się AIDS w środowisku homoseksualnym, dostarczania rzetelnej wiedzy na temat choroby, a także udzielania wsparcia medycznego oraz terapeutycznego osobom żyjącym z HIV/AIDS.

Grupy lesbijskie i gejowskie wraz z MONAREM przekazywały informacje o objawach i przebiegu choroby, a także o miejscach, w których można wykonać testy w kierunku HIV i podjąć leczenie.

Poza współpracą w świadczeniu pomocy homoseksualnym osobom seropozytywnym i chorym na AIDS lokalne grupy Lambdy wraz z oddziałami MONAR, prowadziły ożywioną współpracę na polu edukacyjnym. 

Przygotowano broszury informacyjne i edukacyjne, których celem była minimalizacja szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi oraz używaniem alkoholu i narkotyków (substancji psychoaktywnych).

Promowano, poprzez różnego rodzaju akcje, wolne od lęków i uprzedzeń postawy w stosunku do osób żyjących z wirusem.

Współorganizowano obchody Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS. W tym dniu odbywały się liczne wydarzenia o charakterze społecznym (happeningi, koncerty, eventy) oraz inicjatywy edukacyjne, które miały na celu obalanie mitów na temat wirusa HIV i choroby AIDS oraz edukację społeczeństwa w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Poniżej znajduje się wstęga z osią czasu obrazującą przebieg współpracy między Monarem a grupami lesbijskimi i gejowskimi.

Rok 1985 Opis akcji

Rok 1987 Opis pierwszej organizacji gejowskiej

Rok 1991 opis Międzynarodowej konferencji dotyczącej telefonów gorącej linii AIDS w Europie Środkowej i Wschodniej

Rok 1992 opis dnia Pamięci i Mobilizacji