Fundacja Q

Do kogo po pomoc?

Pytacie często, czym różnią się rozmaite formy pomocy psychologicznej, jak i kiedy działają i kto może Wam pomóc w konkretnej sytuacji.

W zależności od wielu czynników możemy skorzystac z różnych form pomocy, np.:

Konsultacja psychologiczna lub psychiatryczna
Interwencja kryzysowa
Psychoterapia indywidualna (krótko- i długoterminowa)
Psychoterapia grupowa
Psychoterapia pary
Coaching
Dzisiejszy artykuł poświęcę coachingowi, który dla mnie jest najbliższą metodą pracy z osobą, która potrzebuje wsparcia psychologicznego.

Istotą coachingu jest wiara w indywidualny potencjał każdej osoby. Coach poprzez rozmowę pomaga klientowi odkryć swoje zasoby i potrzeby oraz znaleźć motywację do osiągnięcia celu. Klient / klientka jest ekspertem / ekspertką od siebie, a coach jedynie wspiera i pomaga poprzez korzystanie z metod pracy coachingowej.

Jeśli kiedykolwiek brałeś udział w sesji, podczas której słyszałeś / słyszałaś:

diagnozę
rady
oceny
sugestie
co i jak masz robić,
TO NIE BYŁ COACHING!

Coaching jest szczególnie pomocny dla osób, które stoją przed trudnymi decyzjami, potrzebują motywacji do podjęcia konkretnych działań lub po prostu chcą coś zmienić w swoim życiu.

Uczestnictwo w coachingu ma na celu pomoc w wypracowaniu odpowiedzi na następujące pytania:

Co jest dla mnie najważniejsze w życiu?
W jakim kierunku zmierzam?
Jakie są moje potrzeby?
Jak o nie dbam?
Czego mi brakuje?
Jakie są moje wartości?
Jakie mam zasoby i jak mogę z nich korzystać?
Jak mogę usprawnić moje relacje i komunikację?
Jak mogę rozwijać moje umiejętności społeczne?
Jakie są moje obawy i jak je pokonać?
Co mnie blokuje?
Jak mogę pokonać kryzys?
Coaching jest skuteczny, gdy osoba:

boryka się z różnymi problemami i potrzebuje pomocy w ich rozwiązaniu,
przechodzi kryzys i nie potrafi mu zaradzić,
czuje, że ma słaby kontakt ze sobą,
widzi, że coś nie gra, ale nie wie, co,
skarży się na kłopoty w relacjach,
stoi przez wyzwaniem, które ją przerasta,
chce wzmocnić kompetencje osobiste i interpersonalne,
chce wprowadzić konkretne zmiany do swojego życia
potrzebuje poukładać, przeanalizować obecna sytuację osobistą lub zawodową
Typowe przykładowe sytuacje do pracy coachingowej:

praca nad asertywnością i polepszeniem komunikacji,
zmiana pracy lub chęć takiej zmiany,
chęć przyjrzenia się / wypracowania celów krótko- i długoterminowych,
przygotowanie się do coming out’u,
konflikty z bliskimi i konflikty zawodowe,
budowanie i podtrzymywanie motywacji,
konieczność podjęcia trudnej decyzji.

Tabela

Coaching i psychoterapia są różnymi formami pomocy i działają w różnych sytuacjach, ale jest też wiele zbieżności, np. wspólne narzędzia czy techniki.

Szkołą terapeutyczną najbliższą coachingowi od strony podejścia i koncepcji jest CBT (terapia poznawczo-behawioralna), od strony metody także Gestalt.

Kto to jest coach?

Coach to osoba, która odbyła specjalistyczne szkolenie coachingowe w ośrodku akredytowanym przez ICF (wraz z godzinami mentorskimi), przeprowadziła minimum 100 godzin sesji, uczestniczyła we własnym procesie coachingowym oraz zdobyła certyfikat. Coach korzysta z regularnych superwizji i interwizji.

Czy coach musi byc psychologiem?

Nie musi, jednak wykształcenie psychologiczne jest wskazane, gdyż znacząco podnosi poziom kompetencji do pracy pomocowej.

W kolejnych odcinkach znajdziecie nieco wiedzy o innych formach pomocy psychologicznej, w tym pomocy doraźnej. Zapraszam!

12.02.2018, autorka tekstu: Justyna Bułdys