Fundacja Q

100 lecie Praw Wyborczych Kobiet

28 listopada 1918 roku !!!! 
Polki otrzymały prawa wyborcze na równi z mężczyznami. Tego dnia Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Pierwsze głosowanie w wolnej Polsce ustanowił na styczeń 1919 roku
Gdy w 1919 roku Polki po raz pierwszy poszły do urn, do Sejmu dostało się ich niespełna 2 procent. Obecnie mamy około 23 procent posłanek w Sejmie i około 14 procent kobiet zasiada w Senacie.

Obywatelstwo kobiet w w tamtych czasach nie było w Europie sprawą ani powszechną, ani oczywistą. Kobiety w Polsce otrzymały prawa wyborcze wcześniej niż w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji czy Szwajcarii.

II Rzeczpospolita uprawniła kobiety do zajmowania stanowisk publicznych na równi z mężczyznami. Postanowienia dekretu z 1918 roku zostały utrzymane przez konstytucję marcową z 1921 roku. Ustawa zasadnicza nie dopuszczała możliwości wprowadzania żadnych ograniczeń z powodu płci i w pełni uchyliła ograniczenia mężatki do sprawowania czynności prawnych i zdolności procesowych. Od 1929 roku zaczęła obowiązywać zasada równouprawnienia obojga małżonków w stosunkach osobistych.
W Europie kobiety po raz pierwszy kobiety mogły głosować w Wielkim Księstwie Finlandii, która wprowadziła dla nich prawo wyborcze w 1906 roku. Finlandia była wówczas autonomicznym księstwem rosyjskim z własnym parlamentem. W 1918 roku prawo wyborcze uzyskały również kobiety w Austrii, Niemczech i w Związku Radzieckim.

Dopiero w drugiej połowie XX wieku takie prawo otrzymały kobiety w Szwajcarii w 1971 roku, za wyjątkiem jednego z kantonów, w którym mogą głosować od 1990 roku, następnie w 1976 roku w Portugalii, a w 1984 - w Liechtensteinie. Dopiero w XXI wieku, w 2005 roku prawo wyborcze dostały kobiety w Kuwejcie.

Do dziś w Brunei kobiety nie mają praw wyborczych, z kolei jest ono ograniczone w Libanie - gdzie ponadto kobiety nie podlegają obowiązkowi wyborczemu.

żródło: Polskie Radio/Historia, autor_a: dcz